Xu hướng

VMware: Tình trạng hỗn loạn dịch vụ đám mây đang làm chậm bước tiềm năng thành công của Châu Á - Thái Bình Dương

VMware: Tình trạng hỗn loạn dịch vụ đám mây đang làm chậm bước tiềm năng thành công của Châu Á - Thái Bình Dương

15:22, 21/11/2022

Ngày 21/11, Một nghiên cứu mới của Vanson Bourne do VMware tài trợ thực hiện đã chỉ ra rằng trong khi nhiều tổ chức thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày nay đang vận hành hoàn toàn trên môi trường đa đám mây, một phần lớn trong số họ vẫn chưa có cách tiếp cận chiến lược về đa đám mây một cách phù hợp.