xu hướng ngành bán lẻ

Internet of Things sẽ định hình tương lai của ngành bán lẻ

Internet of Things sẽ định hình tương lai của ngành bán lẻ

15:15, 10/01/2020

Với khả năng truyền dữ liệu trên một mạng lưới dễ dàng hơn trước đây, công nghệ Vạn vật kết nối Internet (IoT-Internet of Things) là nền tảng cho việc "siêu cá nhân hóa" phục vụ ngành bán lẻ.