YouTube

YouTube thử nghiệm tính năng AI tạo sinh

15:27, 08/11/2023

Google thông báo đang thử nghiệm hai tính năng AI tạo sinh để cải thiện trải nghiệm xem YouTube. Một số người dùng YouTube được lựa chọn sẽ được tiếp cận trong thời gian chạy thử.