YouTube

YouTube sẽ có trò chơi miễn phí cho tất cả người dùng

14:16, 03/06/2024

YouTube đang có kế hoạch triển khai kho ứng dụng trò chơi Playbales đến cộng đồng người dùng của mình, nơi hãng sẽ cung cấp những trò chơi miễn phí cho tất cả mọi người.