Zero Trust

Cisco ra mắt công cụ giúp DNVVN tự đánh giá về an ninh mạng

Cisco ra mắt công cụ giúp DNVVN tự đánh giá về an ninh mạng

16:32, 28/04/2022

Việc đánh giá “mức độ sẵn sàng về an ninh mạng” được tiến hành bằng phương pháp tiếp cận “Zero Trust”, nghĩa là tất cả mọi nỗ lực truy cập vào cấu trúc mạng của một tổ chức đều không được chấp nhận cho đến khi có thể xác minh được độ tin cậy.