Nâng cao hiệu quả quá trình vận hành, phản ứng sự cố an toàn thông tin

Nâng cao hiệu quả quá trình vận hành, phản ứng sự cố an toàn thông tin
Tạp chí Nhịp sống số - VCS-CyCir là giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng (Viettel Security Orchestration, Automation and Response) của Công ty An ninh mạng Viettel giúp xác định, ưu tiên và tiêu chuẩn hóa cho các chức năng ứng phó sự cố.

Xây dựng dựa trên công nghệ tự động hóa thông qua việc tích hợp với các công nghệ bảo mật, công nghệ thông tin theo các kịch bản xử lý (playbook) được định nghĩa động, VCS-CyCir giúp tổ chức đạt được mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả trong quá trình quản lý và vận hành các hệ thống an toàn thông tin.

Nhập chú thích ảnh

 

Có thể bạn quan tâm