Yên Bái quyết tâm đạt xếp hạng cao về chuyển đổi số vào năm 2025

Tạp chí Nhịp sống số - Với nền tảng để chuyển đổi số toàn diện đã sẵn sàng, Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025 vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số; Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới...

Thông tin trên được đưa ra tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030 giữa UBND tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngày 29/8/2022 vừa qua. 

Nền tảng chuyển đổi số toàn diện đã sẵn sàng

Là tỉnh miền núi ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ nhưng từ năm 2014, ngành y tế và giáo dục của tỉnh Yên Bái đã khởi động chuyển đổi số. Hệ thống “Quản lý khám chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe điện tử VNPT-HIS” đã được sử dụng ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Hiện có 113 cơ sở y tế, 441.000 nhân khẩu được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Đối với ngành giáo dục, đến nay đã có 163 trường đạt 54%, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh với 6.237 giáo viên, 108.901 học sinh tham gia ứng dụng hệ sinh thái giáo dục thông minh. Trong đó, hơn 19.884 sổ liên lạc điện tử, hơn 30.000 tài khoản học và thi trực tuyến.

Năm 2018, hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh Yên Bái đã được VNPT phối hợp với các ban/ngành của địa phương triển khai tại 20 Sở/ban/ngành, 9 huyện thị/thành phố và 173 xã/phường/thị trấn. Năm 2019, hệ thống đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Yên Bái vào hoạt động.

Giai đoạn 2020- 2021, đồng hành thực hiện thí điểm chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, VNPT đã phối hợp tham gia triển khai xây dựng mô hình điểm về chuyển đổi số tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn; phối hợp xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố Yên Bái, trong đó tài trợ thiết bị, công nghệ, nhân lực triển khai. Cùng với đó, VNPT tham gia thực hiện và triển khai mô hình điểm trường học chuyển đổi số tại Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái; triển khai thí điểm nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái…

Đề án Đô thị thông minh của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 07 hạng mục quan trọng để phục vụ chuyển đổi số của Tỉnh, thể hiện sự sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 10 mô hình điểm về chuyển đổi số, gồm: Chuyển đổi số cấp xã (phường); Chuyển đổi số cấp huyện; Chuyển đổi số trường học; Chuyển đổi số cơ quan nhà nước; Công dân số; Tổ chuyển đổi số cộng đồng; Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái; Nhà văn hóa số; Gia đình số; Chuyển đổi số doanh nghiệp. Đến nay, đã có 7/10 mô hình triển khai và đạt kết quả; 3/10 mô hình (nhà văn hóa số; gia đình số; chuyển đổi số doanh nghiệp) đang hình thành... Có thể nói, tỉnh Yên Bái đang từng lĩnh vực chuyển đổi số từ thành phố đến từng huyện xã, trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội để tạo nền tảng cho hành trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn sắp tới, trong đó có sự đóng góp và đồng hành của VNPT.

Chuyển đổi số sẽ giúp Yên Bái “đi sau” nhưng có thể "đuổi kịp, tiến cùng”

Nghị quyết chuyên đề số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu là đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước hoàn thành chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phấn đấu thứ hạng của Yên Bái vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số... Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới... Và năm 2022 cũng đã được UBND tỉnh Yên Bái xác định là năm "tổng tiến công" về chuyển đổi số, là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa ra các chỉ tiêu và giao các chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 với Tập đoàn VNPT.

VNPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Yên Bái 

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái – ông Đỗ Đức Duy cho biết, lãnh đạo tỉnh Yên Bái mong muốn Tập đoàn VNPT tiếp tục quan tâm, huy động nguồn lực tốt nhất để đồng hành cùng Yên Bái trong chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tham gia, tham vấn cùng tỉnh Yên Bái giải pháp tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Để thực hiện tốt chương trình hợp tác trong chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận các sở, ban, ngành của tỉnh để đánh giá thực trạng, nhu cầu chuyển đổi số và hỗ trợ triển khai các giải pháp, ứng dụng đã chứng minh hiệu quả đồng thời sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Theo ông Huỳnh Quang Liêm- Tổng Giám đốc VNPT, Tập đoàn đã tư vấn tỉnh Yên Bái xây dựng giải pháp tổng thể về Chuyển đổi số, hạ tầng số, các nền tảng dùng chung như: Điện toán đám mây, Chính quyền tỉnh kết nối với Chính phủ; Nền tảng QR code kết hợp ứng dụng trên thiết bị di động cho phép liên thông thống nhất các mã định danh của người dân; Phát triển Kho dữ liệu số dùng chung toàn tỉnh và hệ thống giải pháp an toàn thông tin...

Trong hợp tác phát triển chính quyền số, VNPT xây dựng các ứng dụng hỗ trợ công tác điều hành của chính quyền các cấp, tạo kênh giao tiếp giữa người dân và chính quyền các cấp trên môi trường số; Phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công của Tỉnh kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Đặc biệt, VNPT sẽ chú trọng trong việc hỗ trợ tỉnh xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Yên Bái với việc thí điểm ứng dụng công dân số. Thí điểm nền tảng tích hợp phân tích dữ liệu tại 3 phường thuộc thành phố Yên Bái, kết nối dữ liệu với Trung tâm điều hành thông minh. Đồng thời, thí điểm các giải pháp thúc đẩy huyện Yên Bình chuyển đổi số trong giai đoạn 2022-2023.

Trong phát triển kinh tế số và xã hội số, VNPT cam kết sẽ chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp của Tỉnh với các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ký số, hợp đồng số, phát triển thương mại điện tử hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số… Trong giai đoạn 2022 – 2023, VNPT sẽ miễn phí khởi tạo, ưu đãi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh đăng ký hóa đơn điện tử, phần mềm Quản lý hộ kinh doanh, chữ ký số kê khai thuế, kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến...

Với hàng loạt giải pháp y tế thông minh, giáo dục thông minh, công dân số, đào tạo trực tuyến và các hệ thống ứng dụng trên nền tảng số của VNPT sẽ được triển khai để thúc đẩy thói quen tương tác số và hình thành văn hoá số của người dân, từ đó góp phần xây dựng xã hội số, công dân số.

Có thể bạn quan tâm

Việc có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G là bước ngoặt để doanh nghiệp có thể làm các thủ tục triển khai dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.