đô thị thông minh

Smart City Summit 2022 - Thúc đẩy hạ tầng công nghệ cho đô thị thông minh

16:27, 01/12/2022

Ngày 1/12/2022 - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Summit 2022).