ABB

Hợp tác với ABB, ĐH Công nghiệp TP.HCM đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm Smart Grids

15:11, 16/09/2022

Mới đây, ABB và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã hợp tác để đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm hiện đại với các thiết bị, công nghệ lưới điện thông minh mới nhất tại Khoa Công nghệ Điện.