ASOCIO

[TRỰC TIẾP] Khai mạc “Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021"

[TRỰC TIẾP] Khai mạc “Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021"

09:22, 02/11/2021

Hôm nay, 2/11/2021, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp với ASOCIO tổ chức “Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh Việt Nam – ASOCIO 2021”. Sau phần khai mạc lúc sẽ là Chuyên đề 1: Leaders' Talk - Hội nghị các nhà lãnh đạo