Bảo mật

Chưa thể ngăn chặn triệt để các vụ tấn công DDoS

Chưa thể ngăn chặn triệt để các vụ tấn công DDoS

16:08, 15/06/2021

Theo chuyên gia bảo mật, dù nạn nhân sử dụng các dịch vụ tường lửa hay các biện pháp phòng chống cũng chỉ có thể giảm thiểu, ngăn chặn một phần chứ chưa có cách hoàn toàn chặn được tấn công DDoS.