Bảo mật

Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa châu Á và châu Âu

Tăng cường hợp tác an ninh mạng giữa châu Á và châu Âu

17:09, 23/06/2021

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tổ chức Hội nghị Liên khu vực lần thứ 3 về an ninh mạng/công nghệ thông tin-truyền thông từ ngày 22-23/6 theo hình thức trực tuyến.