Bảo mật

2/3 người dùng Internet toàn cầu bị lộ mật khẩu

2/3 người dùng Internet toàn cầu bị lộ mật khẩu

11:35, 10/06/2021

Một danh sách mật khẩu lớn nhất thế giới vừa được đăng trên một diễn đàn tin tặc nổi tiếng. Danh sách này chứa thông tin của gần 2/3 người dùng Internet toàn cầu.