bảo mật doanh nghiệp

CISCO: 1/3 công nghệ bảo mật mà doanh nghiệp Việt Nam đang dùng là lỗi thời

CISCO: 1/3 công nghệ bảo mật mà doanh nghiệp Việt Nam đang dùng là lỗi thời

17:17, 05/01/2022

Nghiên cứu với tiêu đề “Nghiên cứu Kết quả An ninh mạng phần 2” do Cisco thực hiện nhấn mạnh: 31% công nghệ an ninh mạng hiện đang sử dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam bị đánh giá là đã lỗi thời.