Bộ TT&TT

Phát triển kinh tế số và xã hội số để người dân giàu có, hạnh phúc hơn

16:34, 14/09/2023

Mục tiêu quan trọng, bất biến trong quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam là làm cho người dân giàu có hơn, hạnh phúc hơn nhờ công nghệ số.