Bộ TT&TT

Năm 2023 là năm chuyển đổi số đem lại những giá trị thực chất

Năm 2023 là năm chuyển đổi số đem lại những giá trị thực chất

14:10, 19/12/2022

Năm 2020 khởi động, năm 2021 tổng diễn tập, năm 2022 tổng tiến công về chuyển đổi số, còn năm 2023 sẽ là năm chuyển đổi số đem lại những giá trị thực chất.