Cách mạng số

"Cách mạng số" và thách thức của nghề báo

"Cách mạng số" và thách thức của nghề báo

20:35, 27/01/2017

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với sự bùng nổ của công nghệ đang đòi hỏi báo chí Việt Nam phải có sự thích nghi về tri thức ứng dụng công nghệ mới trong tác nghiệp, thay đổi về phương thức khai thác dữ liệu, truyền tin. Đồng thời, có không ít thách thức đặt ra khi Internet, mạng