cạnh tranh

TikTok và YouTube đang cạnh tranh gay gắt trên thị trường video trực tuyến

16:24, 22/05/2024

TikTok cho biết, đang thử nghiệm tính năng tải video 60 phút dành cho một nhóm người dùng hạn chế tại một số thị trường.