cập nhật Windows 10

Windows 10 phiên bản mới cần 7 GB dung lượng lưu trữ để cập nhật

14:00, 10/01/2019

Bắt đầu với bản cập nhật tiếp theo cho Windows 10 - được biết đến với tên 19H1, Microsoft sẽ giới thiệu một tính năng có tên là Reserved Storage. Tuy nhiên, điều này có thể "gây khó" cho người dùng.