cập nhật Windows 10

Windows 10 sẽ tự động gỡ cài đặt các bản cập nhật rắc rối

14:29, 13/03/2019

Hệ điều hành Windows 10 sắp được bổ sung tính năng mới tiện dụng, cho phép mọi người tránh khỏi các rắc rối liên quan đến bản cập nhật bị lỗi.