cập nhật Windows 10

Microsoft dừng cập nhật Windows 10

15:33, 04/05/2023

Windows 10 22H2 sẽ là phiên bản cập nhật lớn cuối cùng của hệ điều hành dành cho máy tính do Microsoft phát triển.