CES 2023

SmartThings Station sẽ khả dụng với các thiết bị iOS

16:27, 07/02/2023

Được giới thiệu tại sự kiện CES 2023, SmartThings Station mới được thiết kế để phục vụ cho các thiết bị thông minh được kết nối, cho phép bạn quản lý hoặc tự động hóa chúng từ một điểm duy nhất.