chính sách

Sẽ có cơ chế chấp nhận rủi ro, thất bại trong nghiên cứu khoa học, công nghệ

13:12, 03/08/2023

Đây là một trong những định hướng trọng tâm trong công tác sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH-CN và khuyến khích đổi mới sáng tạo.