Chuyển đổi số

Hệ thống Dịch vụ công và Một cửa điện tử VNPT-iGate của VNPT-IT được tôn vinh tại Sao Khuê 2021

Hệ thống Dịch vụ công và Một cửa điện tử VNPT-iGate của VNPT-IT được tôn vinh tại Sao Khuê 2021

20:44, 15/06/2021

Hệ thống Dịch vụ công và Một cửa điện tử VNPT-iGate do Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát triển vừa được bình chọn và vinh danh trong lĩnh vực Chính phủ số tại Giải thưởng Sao Khuê 2021.