chuyển đổi số quốc gia

VNPT: Duy trì vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

14:45, 15/02/2024

Trong bối cảnh doanh thu viễn thông của nhà mạng nói chung suy giảm 5-10% trong năm 2023, riêng mảng viễn thông di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vẫn giữ được tăng trưởng 0,8%.