Cisco

Các phương thức tấn công mạng "cổ điển" đang trở lại

15:47, 17/02/2017

Thông tin trên được đưa ra từ Báo cáo An ninh mạng thường niên năm 2017 của Cisco, khảo sát gần 3.000 giám đốc bảo mật (chief security officer – CSO) và lãnh đạo điều hành hoạt động an ninh bảo mật của 13 quốc gia trong Nghiên cứu Tiêu chuẩn về các Khả năng An toàn Bảo mật (Security Capabilities