Cuộc sống số

Apple giới thiệu mô hình AI sẽ đến với iPhone tương lai

16:36, 03/05/2024

Mặc dù khá im lặng về kế hoạch phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) của mình nhưng Apple đã chứng minh tham vọng trong lĩnh vực này bằng cách công bố mô hình AI mới.