Đại học FPT

Thúc đẩy các chương trình liên kết quốc tế thật sự chất lượng

Thúc đẩy các chương trình liên kết quốc tế thật sự chất lượng

17:29, 26/08/2022

Chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết quốc tế đang là vấn đề nổi cộm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2020, Bộ đã phải rà soát và cho dừng tới gần 200 chương trình liên kết chưa đạt yêu cầu.