Đào tạo

Kiến tạo IT 4.0 - Lời giải cho bài toán nhân lực CNTT thiếu cả "chất" và "lượng"

Kiến tạo IT 4.0 - Lời giải cho bài toán nhân lực CNTT thiếu cả "chất" và "lượng"

11:40, 02/07/2020

Thực trạng nguồn nhân lực CNTT hiện nay đòi hỏi phải có lộ trình đào tạo khác biệt, tinh gọn để chạy đua với cơn khát nhân lực CNTT trong kỉ nguyên số và cam kết giá trị cho học viên.