dịch vụ công trực tuyến

VssID vào tốp 3 ứng dụng công có lượng người dùng lớn tại Việt Nam

14:24, 29/12/2023

Trong bảng xếp hạng "Ứng dụng được tải nhiều nhất Việt Nam" trên App Store, ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (BHXH) của BHXH Việt Nam đứng thứ nhất trong nhóm ứng dụng về kinh doanh. Đây cũng là một trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam.