điện toán đám mây

Dell PowerStore cải tiến: hiệu năng cao, tiết kiệm điện, di chuyển dữ liệu linh hoạt

17:10, 16/07/2024

Dell PowerStore với nhiều cải tiến mới hỗ trợ những ứng dụng yêu cầu cao về khả năng tính toán, tăng tốc đến 30% hiệu suất phần mềm và 66% hiệu suất phần cứng.