Điều 292

Ủy ban Tư pháp Quốc hội tán thành bỏ điều 292

14:16, 03/10/2016

Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 3/10 dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chính thức đề xuất bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.