doanh nghiệp công nghệ số

Kêu gọi doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mang tri thức, công nghệ Việt Nam đi “mở cõi”

17:09, 23/02/2023

Chia sẻ tại Hội nghị “Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: Hiện nay chính là thời điểm để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra chinh phục thế giới!"