doanh nghiệp vừa và nhỏ

Triển vọng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

14:11, 26/04/2022

Đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đều ở quy mô vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ và rất cần các chính sách hỗ trợ về vốn cũng như nền tảng công nghệ để có thể tiếp cận nhanh chóng công nghệ mới.