Doanh thu Samsung

Doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74,2 tỷ USD trong năm 2021

Doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74,2 tỷ USD trong năm 2021

15:51, 20/01/2022

Hơn 50% sản lượng điện thoại Samsung toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam. Các sản phẩm di động thông minh sản xuất tại các nhà máy Samsung tại Việt Nam được xuất khẩu đi 128 quốc gia và vùng lãnh thổ.