Facebook Messenger

Facebook Messenger mang trải nghiệm AR đến cuộc gọi nhóm

Facebook Messenger mang trải nghiệm AR đến cuộc gọi nhóm

13:37, 22/10/2021

Facebook Messenger bắt đầu thêm hiệu ứng nhóm mới nhằm giúp mọi người trong cuộc gọi video nhóm có thể tham gia vào cùng một trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) cùng một lúc.