Giá Bitcoin

Bittrex chính thức cho phép giao dịch Bitcoin bằng đồng USD

Bittrex chính thức cho phép giao dịch Bitcoin bằng đồng USD

14:28, 01/06/2018

Vừa qua, trong một thông báo chính thức, Bittrex đã bổ sung thêm Market (thị trường giao dịch) mới bằng đồng USD. Như vậy, Bittrex đã trở thành một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới đưa giao dịch trực tiếp bằng tiền tệ truyền thống.