Giải pháp

Hệ thống điều hành dữ liệu DOC tiên phong trong công nghệ điều hành dữ liệu lớn

Hệ thống điều hành dữ liệu DOC tiên phong trong công nghệ điều hành dữ liệu lớn

11:15, 30/12/2021

Là hệ thống điều hành dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam, DOC được phát triển để mang đến một giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong việc điều hành dữ liệu lớn – DOC cũng là hệ thống vừa qua đã dành được danh hiệu Sao khuê 2021 danh giá.