GoFood

Gojek cập nhật địa bàn có dịch vụ GoFood và GoSend tại Tp. HCM

Gojek cập nhật địa bàn có dịch vụ GoFood và GoSend tại Tp. HCM

16:28, 23/08/2021

Từ ngày 23/08/2021, Gojek tạm ngưng cung cấp các dịch vụ đặt thực phẩm GoFood và giao hàng GoSend tại một số điểm thuộc Thành phố Thủ Đức và một số quận của Tp. HCM.