Google

Google Fuchsia OS sẵn sàng để phát hành

Google Fuchsia OS sẵn sàng để phát hành

14:36, 26/05/2021

Google thông báo hệ điều hành Fuchsia OS của họ đã sẵn sàng ra mắt, và dòng sản phẩm Nest Hub thế hệ đầu tiên sẽ nhận phần mềm này trước khi nó được triển khai đến các thiết bị khác.