Google

Google và YouTube ra mắt hàng loạt tính năng bảo vệ trẻ em

Google và YouTube ra mắt hàng loạt tính năng bảo vệ trẻ em

17:37, 11/08/2021

Google ngày 10/8 đã công bố một loạt biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, trong đó có việc cài đặt riêng tư cho video do trẻ vị thành niên tải lên cũng như cơ chế bảo vệ đối với các quảng cáo hiển thị cho người dùng dưới 18 tuổi.