Google Chrome

Tiện ích mở rộng độc hại đang đe dọa người dùng trình duyệt Chrome

15:58, 03/07/2024

Hacker từ Triều Tiên được cho là đang đẩy mạnh tấn công bằng tiện ích mở rộng Google Dịch giả mạo.