Google Chrome

Google cập nhật tính năng theo dõi mới cho trình duyệt Chrome

11:32, 11/09/2023

Cập nhật mới nhất của Google khiến trình duyệt phổ biến Google Chrome dễ dàng phục vụ cho việc theo dõi và phân phối quảng cáo hơn.