google maps

Chế độ ẩn danh sẽ sớm xuất hiện trên Google Maps

Chế độ ẩn danh sẽ sớm xuất hiện trên Google Maps

10:57, 08/05/2019

Google đã giới thiệu Chế độ ẩn danh trong trình duyệt Chrome của mình từ rất lâu. Chế độ này giúp bạn truy cập an toàn mà không hề lưu lại lịch sử web nào trên trình duyệt.