google maps

Dễ dàng tạo hồ sơ khiến nhiều doanh nghiệp giả mạo xuất hiện trên Google Maps

Dễ dàng tạo hồ sơ khiến nhiều doanh nghiệp giả mạo xuất hiện trên Google Maps

12:00, 25/06/2019

Một báo cáo mới từ Wall Street Journal ước tính hàng triệu danh sách Google chứa các thông tin sai lệch, nơi các hoạt động lừa đảo mạo danh các doanh nghiệp thực sự.