Google Photos

Google Photos sắp điều chỉnh thông tin liên quan vị trí ảnh chụp

16:49, 20/02/2023

Google đang cảnh báo cả người dùng iOS và Android về các vị trí đối với những bức ảnh được lưu trữ trong ứng dụng Google Photos.