Hạ tầng

VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong dẫn dẵn trong chuyển đổi số quốc gia

VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong dẫn dẵn trong chuyển đổi số quốc gia

21:34, 16/12/2020

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.