Hacker

Nhà cung cấp Web Hosting Hàn Quốc trả 1,14 triệu USD cho hacker

Nhà cung cấp Web Hosting Hàn Quốc trả 1,14 triệu USD cho hacker

17:10, 19/06/2017

Một nhà cung cấp dịch vụ Web Hosting (cho thuê máy chủ) của Hàn Quốc vừa bị hacker tấn công bằng ransomware.