Hệ điều hành

Gần 1/4 số người dùng đang sử dụng Windows 11

13:56, 05/08/2023

Dù Microsoft không cung cấp số liệu chính thức, nhưng công ty phân tích web StatCounter cho biết, Windows 11 đáng rất phổ biến và chiếm 1/4 số người dùng Windows.