hệ sinh thái số

FPT trình diễn hệ sinh thái chuyển đổi số tại DX Summit 2022

FPT trình diễn hệ sinh thái chuyển đổi số tại DX Summit 2022

16:09, 25/05/2022

Tham dự sự kiện Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022 (Vietnam - ASIA DX Summit 2022), Tập đoàn FPT đã trình diễn hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện Made by FPT đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số thành công tại nhiều tỉnh thành địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.