Hóa đơn điện tử

FPT IS hỗ trợ chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn mới

FPT IS hỗ trợ chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn mới

12:12, 30/12/2021

Việc Tổng cục Thuế chính thức khởi động hệ thống hóa đơn điện tử quốc gia đã tạo dấu ấn quan trọng trong triển khai hóa đơn điện tử tại Việt Nam. Theo đó, FPT IS cũng sẽ hỗ trợ công cụ này.