Hóa đơn điện tử

Hệ thống Hóa đơn điện tử CT được phép cung cấp dịch vụ

Hệ thống Hóa đơn điện tử CT được phép cung cấp dịch vụ

14:22, 11/07/2022

Mới đây, Giải pháp hóa đơn điện tử với tên gọi Hóa đơn CT đã được Tổng Cục Thuế cho phép cung cấp dịch vụ và được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.