Hợp tác

Bình Định và Viettel hợp tác chuyển đổi số

Bình Định và Viettel hợp tác chuyển đổi số

16:06, 23/03/2023

UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.