Hợp tác

Discord sẽ có mặt trên hệ thống PlayStation Network của Sony

Discord sẽ có mặt trên hệ thống PlayStation Network của Sony

20:08, 04/05/2021

11:15 - 04/05/2021 0 Thanh Niên Online Sony vừa tuyên bố hợp tác với Discord để mang dịch vụ lên hệ thống PlayStation Network của mình.