Internet banking

GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận danh hiệu Sao Khuê năm thứ 6 năm liên tiếp

GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận danh hiệu Sao Khuê năm thứ 6 năm liên tiếp

17:34, 25/04/2022

Tham gia Chương trình Sao Khuê 2022, Dịch vụ Xuất khẩu phần mềm của GMO-Z.com RUNSYSTEM lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là dịch vụ xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam.