Internet Việt Nam

Tốc độ Internet Việt Nam xếp thứ 39 thế giới

14:43, 20/03/2023

Tháng 2/2023, Tốc độ mạng Internet băng thông rộng cố định của Việt Nam xếp thứ 39 thế giới, tăng 6 bậc so với tháng 1.